Terug naar overzicht Print deze pagina

Meningeoom

Een meningeoom is een gezwel of tumor die uitgaat van het hersenvlies.  Dit betekent dat deze tumor overal kan voorkomen waar zich hersenvlies bevindt: rond de hersenen, tussen de hersenhelften, thv de schedelbasis en rondom het ruggenmerg. 
Er zijn 3 gradaties:

  • WHO I: puur goedaardig
  • WHO II: atypisch (zeldzaam)
  • WHO III: kwaadaardig (zeer zeldzaam)

In 95-99% van de gevallen gaat het om patiënten van de gevallen gaat het om patiënten met een WHO I (goedaardig).

De tumor komt iets vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.  Meestal ontstaat dit type tumor op middelbare leeftijd.  Het is een langzaam groeiende tumor zodat de verschijnselen vaak heel langzaam en sluipend ontstaan en pas echt duidelijk worden als 'de druppel de emmer doet overlopen'. 

Symptomen

De symptomen kunnen opgedeeld worden in 4 categorieën:

  • de verschijnselen kunnen algemeen zijn en berusten dan vaak op een verhoging van de druk in het hoofd zoals hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid of braken.
  • symptomen die te maken hebben met de plaats van de tumor kunnen aanleiding geven tot sensibele stoornissen (bijv. tintelingen of doofheid in de arm of het been) of motorische stoornissen (verlammingsverschijnselen in arm of been) en eventueel spraakstoornissen (moeilijk vinden van woorden of een gestoord begrip).
  • wanneer dergelijke tumoren zich situeren thv de voorste hersenkwabben kan dit aanleiding geven tot psychische stoornissen met karakterveranderingen, apathie (lusteloosheid) of totale ontremming (ongepast gedrag) eventueel geheugenstoornissen.
  • meningeomen kunnen aanleiding geven tot epileptische aanvallen.

Diagnose

De diagnose voor dergelijke pathologie wordt gesteld dmv een NMR.  De NMR is een zeer gevoelig onderzoek voor dit type van tumoren, met nagenoeg 99% zekerheid kan gesteld worden dat het gaat om een menigeoma.  De NMR laat tevens toe om de uitgebreidheid van deze tumor te bepalen alsook informatie voor de chirurg om in te schatten of de tumor veilig verwijderd kan worden. 

Behandeling

De behandeling van dit type tumor hangt af van de lokalisatie en de grootte van de tumor enerzijds en de leeftijd en klinische toestand van de patiënt anderzijds.  In principe is het zo dat in eerste instantie beoordeeld wordt of dergelijke tumoren chirurgisch kunnen worden verwijderd.
De neurochirurg zal op basis van de NMR gegevens beslissen of de tumor op een veilige manier kan worden verwijderd.  Indien dit het geval is, is het veruit de beste behandeling voor dit type tumor.  Eens de tumor verwijderd is, is de kans op een recidief dwz op het opnieuw ontstaan van dergelijke tumor op dezelfde plaats zeer klein.  Patiënt kan dus vaak na een ingreep zo goed als genezen worden verklaard.  Wanneer dergelijke tumoren zich bevinden op een plaats die chirurgisch ontoegankelijk is dwz waarbij het risico op belangrijke neurologische uitval na een operatie zeer groot is, zal worden beoordeeld of de tumor in aanmerking komt voor een stereotactische of gefractioneerde stereotactische radiochirurgie (zie hoofdstuk stereotactische radiochirurgie).  Het principe van deze behandeling komt erop neer dat er een éénmalige bestraling hetzij een bestraling in verschillende fracties wordt gegeven op de tumor om de groei te stoppen.  Met deze behandeling kan de tumor niet worden verwijderd noch worden verkleind maar kan de groei worden gestopt. 
Bij oudere patiënten is het soms mogelijk om een afwachtende houding aan te nemen, dwz een nauwe opvolging te verrichten van het meningeoma.  Gezien dit type tumor traaggroeiend is en gezien de lage groeisnelheid zal dit type bij oudere patiënten misschien nooit tot belangrijke symptomen leiden.