Contacteer Neurochirurgie Limburg Print deze pagina

Diagnosecentrum Lommel

Route berekenen
vb. Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt

DCL - Diagnosecentrum Lommel

Dr. P. Donkersloot en Dr. W. Duyvendak houden afwisselend iedere vrijdag voormiddag van 9-12u raadpleging op afspraak.

Dr. M. Wissels heeft op maandag namiddag om de 14 dagen (oneven weken) van 14.30u-18.30u raadpleging op afspraak. 

(afspraak alleen mogelijk na verwijzing huisarts of specialist)