Terug naar overzicht Print deze pagina

Stereotactische radiochirurgie

Stereotactische radiochirurgie is de techniek waarbij afwijkingen in de hersenen met uiterste precisie worden bestraald.  Via 3D computerplanning kan de exacte positie van het letsel in de schedel worden bepaald ten opzichte van het referentiekader.  Dit kader wordt op het hoofd van patiënt geplaatst en levert de precisiecoördinaten voor de planning.  Doordat men de exacte positie van het letsel kan berekenen, wordt het letsel tot op de millimeter nauwkeurig bestraald zonder dat gezonde hersencellen deze hoge stralingsdosis krijgen.

Deze techniek wordt voornamelijk toegepast bij hersentumoren (goed-en kwaadaardige) alsook bij bloedvatafwijkingen (arterioveneuze malformaties).

Stereotactische radiochirurgie is een multidisciplinaire behandeling waarbij de neurochirurg, de radiotherapeut en fysicus nauw samenwerken.

Praktische uitvoering

In de week voor de behandeling wordt een nieuwe NMR gemaakt, het zogenaamde plannings-NMR.  De patiënt wordt op de dag van de behandeling rond 8u opgenomen op de afdeling neurochirurgie of oncologie.  Men hoeft voor deze behandeling niet nuchter te zijn.  Vervolgens wordt door de neurochirurg het stereotactisch kader met kleine schroefjes op de schedel gefixeerd.  Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving.  Na plaatsen van het kader wordt een CT-scan verricht.

Hierna maken de artsen de verdere planning waarbij het letsel en de kritische structuren worden ingetekend, de coördinaten van het letsel worden berekend, de bestralingsdosis wordt bepaald en de richting van de stralenbundels wordt ingegeven.  Als deze gegevens bekend zijn, wordt een simulatie verricht om alles nogmaals te controleren.  Als de simulatie zonder problemen verloopt, wordt de patiënt gepositioneerd op de bestralingstafel en kan de stereotactische bestraling starten.  De gemiddelde duur van de bestraling per letsel bedraagt 20 minuten.  Wanneer de behandeling afgelopen is, wordt het kader verwijderd en kan de patiënt naar huis worden ontslagen.  Buiten vermoeidheid en lichte hoofdpijnklachten zijn er geen acute bijwerkingen te verwachten.

Een controle afspraak 1 à 2 maanden na de behandeling wordt afgesproken bij de behandeld neurochirurg, radiotherapeut of verwijzend specialist.