Terug naar overzicht Print deze pagina

Awake craniotomy (verwijderen van hersentumoren onder plaatselijke verdoving)

De zogeheten awake craniotomy is een techniek waarbij de ingrepen voor het verwijderen van hersentumoren plaatsvinden bij een patiënt die wakker is.  Deze operatieve techniek wordt gebruikt wanneer een hersentumor in een eloquente zone ligt.  Dit wil zeggen wanneer een hersentumor zich bevindt in een zone die een zeer belangrijke functie uitoefent, bijv. het spraak- of motorisch centrum (beweging arm, been).  Met deze techniek kan tijdens de ingreep de exacte lokalisatie van deze bepaalde belangrijke centra worden bepaald zodanig dat de neurochirurg deze kan mijden.

Praktische uitvoering van deze techniek

Wanneer uw neurochirurg vindt dat u voor dergelijke techniek in aanmerking komt, zal hij dit met u uitgebreid bespreken.  Voor deze techniek zal u enkele dagen voor de ingreep worden opgenomen waarbij één van de logopedisten (Christel Wijnen of Kris Vliegen) gedurende een 2 à 3-tal dagen met u verschillende spraak-en bewegingsoefeningen zal doornemen.  Diezelfde oefeningen zullen tijdens de ingreep worden herhaald.  De logopedisten zullen tijdens deze voorbereidende gesprekken ook informeren naar uw hobby's en interesses.  Dit is belangrijk omdat tijdens de ingreep ook over deze onderwerpen met u zal gecommuniceerd worden.

De ingreep

U wordt naar de operatiekamer gebracht waar de anaesthesist u in eerste instantie onder lichte narcose zal brengen.  Tijdens deze fase wordt de neuronavigatie gestart (zie neuronavigatie).  De neurochirurg zal de huidinsnede alsook het botluik maken.  Eens dat dit verricht is, zal u door de anaesthesist geleidelijk aan worden wakker gemaakt.  Zowel de anaesthesist als de logopediste zal op dit moment met u communiceren met vragen als 'bent u wakker?', 'heeft u pijn?', etc.  Het is van uiterst belang dat u in deze fase zo stil mogelijk probeert te blijven liggen alsook antwoorden geeft met ja of nee en het schudden van het hoofd probeert te vermijden.  Eens dat u volledig wakker bent, zal u samen met de logopediste de vooraf aangeleerde spraak-en bewegingsoefeningen doornemen.  Tijdens deze fase kan de neurochirurg ter hoogte van de hersenen de exacte plaatsen van de belangrijke zones zoals spraakcentra en motoriek bepalen.  Eens deze lokalisaties bekend zijn, zal de neurochirurg de ingreep continueren en met het verwijderen van de tumor beginnen.  Ook tijdens het verwijderen van de tumor, zal u samen met de logopediste continu spraak-en bewegingsoefeningen doen.  Indien u in deze fase enige klachten heeft, hetzij van pijn hetzij van vermoeidheid kan  u dit rustig melden en zal daarmee rekening gehouden worden.  Tijdens deze periode zit de logopediste bij u, kan u haar zien en kan u zowel met haar, de anaesthesist alsook met uw neurochirurg op een normale manier communiceren.  Gezien de hersenen volledig gevoelloos zijn, zal u op dat moment ook geen pijn ervaren.  Op het moment dat de tumor volledig verwijderd is, zal de neurochirurg u dit mondeling melden.  Daarna zal de anaesthesist u terug onder een lichte narcose brengen om het hersenvlies, het schedelluik en de huid verder te sluiten.  Deze operatieve techniek lijkt misschien of science fiction maar wordt door de overgrote meerderheid van patiënten zeer goed verdragen.  Daarenboven wordt op deze manier een maximale veiligheid ingebouwd.

Voor het uitvoeren van deze techniek kregen de neurochirurgen van het Jessa Ziekenhuis, campus Virga Jesse, een bijkomende opleiding.