Terug naar overzicht Print deze pagina

Cervicale spinale kanaalstenose

Cervicale spinale kanaalstenose is een vernauwing van het halswervelkanaal (ter hoogte van de nek).  In het wervelkanaal bevindt zich het ruggenmerg en de zenuwwortels.  Dit halswervelkanaal kan voornamelijk bij oudere patiënten ernstige tekens van slijtage vertonen.  Op zich is slijtage een normaal verouderingsverschijnsel, maar wanneer dit extreme vormen aanneemt, kan dit leiden tot een vermindering van de diameter van het wervelkanaal.  Op deze manier kan er een belangrijke druk ontstaan op het ruggenmerg dat op zijn beurt tot ernstige symptomen kan aanleiding geven.

Symptomen

Wanneer het ruggenmerg in belangrijke mate gecomprimeerd wordt, zal door de druk een zuurstofgebrek in het ruggenmerg ontstaan en vervolgens zullen zenuwcellen op die plaats afsterven.  Dit kan aanleiding geven tot tintelingen in de beide armen, krachtsverlies in de 4 ledematen en ernstige gangstoornissen.  Meestal treden dergelijke symptomen langzaam op en duurt het een hele tijd voor deze worden opgemerkt en de diagnose wordt gesteld.  Echter wanneer een patiënt ernstige vernauwing heeft van het wervelkanaal en een belangrijke val of een Wiplash-accicent meemaakt, kan dit op dat moment aanleiding geven tot een zeer ernstige verlamming van de 4 ledematen.

Diagnose

Vaak worden bij het klinisch neurologisch onderzoek ernstige afwijkingen gevonden.  De diagnose van dergelijke cervicale kanaalstenose wordt gesteld door middel van de NMR.  De NMR toont enerzijds de diameter van het wervelkanaal, anderzijds ook de hoeveelheid druk die uitgeoefend wordt op het ruggenmerg.  De NMR is ook een zeer gevoelig onderzoek om het zuurstofgebrek in het ruggenmerg aan te tonen.  Daarenboven wordt door de neurologen vaak bijkomende elektrofysiologische onderzoeken verricht die de snelheid van doorstroming ter hoogte van gevoels- en krachtsbanen van het ruggenmerg kunnen meten.  Wanneer er een belangrijke geleidingsvertraging is, wijst dat op een ernstige druk op het ruggenmerg. 

Behandeling

De behandeling van cervicale kanaalstenose is enkel operatief.  Hiermee wordt beoogd het wervelkanaal te decomprimeren, dit wil zeggen om de diameter van het kanaal te vergroten en aldus de druk op het ruggenmerg op te heffen.  Uw neurochirurg zal met u bespreken welke operatieve techniek bij u het meest aangewezen is.  Ofwel wordt het zenuwkanaal langs de voorzijde wijder gemaakt ofwel via de achterkant.  Soms is het ook noodzakelijk dat 2 ingrepen moeten worden verricht waarbij het zenuwkanaal zowel langs voor als langs achter wordt gedecomprimeerd.  Voor details omtrent deze operatieve techniek verwijzen we naar het hoofdstuk operatietechnieken.

Postoperatief

De ingreep is vooral bedoeld om verdere achteruitgang te voorkomen.  Het herstel van de uitval treedt meestal niet onmiddellijk op.  Met revalidatieoefeningen na de ingreep wordt een significante verbetering na 3 maanden verwacht.