Terug naar overzicht Print deze pagina

Trigeminusneuralgie (aangezichtspijn)

Trigeminusneuralgie is een inschietende zenuwpijn in het gelaat, éénzijdig gelokaliseerd, die enkele seconden of zelfs minuten kan aanhouden en onverdraaglijk van intensiteit kan zijn.  De pijn straalt uit volgens één van de takken van de trigeminuszenuw met name het voorhoofd/oog, de boven-en/of onderkaak.

De trigeminuszenuw is de zenuw die het gevoel (pijn, tast en temperatuur) van het gelaat verzorgt. 

Behandeling gebeurt in eerste instantie met medicatie, met name Tegretol of Neurontin zijn vaak zeer werkzaam.  Wanneer de medicatie niet meer of onvoldoende werkt kan een operatie worden uitgevoerd.

Een Jannetta operatie (vasculaire decompressie) heeft in de behandeling van trigeminusneuralgie de voorkeur.  Dit omdat met deze ingreep de oorzaak wordt behandeld met name het wegnemen van de prikkeling van de zenuw.  Deze ingreep is niet destructief, dat wil zeggen dat de zenuw niet wordt kapotgemaakt.  Deze operatie wordt uitgevoerd via een kleine schedelboring achter het oor.

De meeste andere operaties of ingrepen hebben een destruerend karakter wat wil zeggen dat de zenuw (een beetje) kapotgemaakt wordt.  Indien de destructie onder precieze controle geschiedt, kan een ernstig zenuwletsel worden vermeden.  De resultaten zijn in het algemeen goed, het komt echter wel vaak voor dat de pijn na verloop van tijd terugkeert.  De ingreep kan dan worden herhaald.

Bij patiënten die omwille van medische redenen of omwille van hoge ouderdom een Jannetta operatie niet kunnen ondergaan, wordt best een thermocoagulatie toegepast.  Deze ingreep kan via dagopname geschieden.  Hierbij wordt via een naald de zenuw opgewarmd om de pijngeleiding te onderbreken.