Terug naar overzicht Print deze pagina

Nervus ulnaris entrapment

Wat is een cubitaal tunnel syndroom?

Indien de nervus ulnaris ter hoogte van de elleboog aan de binnenkant ingeklemd raakt, kan dit aanleiding geven tot het zogeheten cubitaal tunnel syndroom.  De oorzaak hiervan is vaak het gevolg van een drukneuropathie.  Dit wil zeggen dat de zenuw onderhevig is aan repetitieve externe druk ter hoogte van de binnenzijde van de elleboog.  Voorbeelden hiervan zijn: wanneer iemand gedurende lange tijd aan de computer werkt en de ellebogen op het bureau steunen of bij langere autoritten waarbij de elleboog op de deur van de wagen steunt.

Symptomen

De symptomen van dit syndroom zijn vaak doofheid en tintelingen in de pink en de binnenkant van de middenvinger.  Later kan in de hand krachtsverlies ontstaan, waarbij het moeilijker wordt om de vingers te spreiden met stoornis in de fijne handmotoriek tot gevolg.  Dit uit zich bijvoorbeeld door moeilijker te kunnen schrijven of knoopjes te kunnen dicht doen.

Diagnose

De diagnose van dit ziektebeeld wordt gesteld dmv een elektromyografisch onderzoek (spier-en zenuwtest).  Afhankelijk van deze test wordt de behandeling bepaald.  Wanneer deze test niet ernstig afwijkend is, kan de behandeling conservatief zijn met het vermijden van druk ter hoogte van de binnenkant van de elleboog.  Wanneer de afwijkingen ernstiger zijn, is een operatieve release (het operatief losmaken van de zenuw) aangewezen.  Infiltraties hebben voor dit ziektebeeld geen enkel nut.

Behandeling

De operatie vindt meestal plaats onder algemene verdoving en duurt ongeveer een 20-tal minuten.  Tijdens de ingreep wordt via een insnede aan de binnenkant van de elleboog de zenuw losgemaakt van het bindweefsel dat de zenuw inklemt en vervolgens wordt de zenuw verlegd.  Voor de operatie wordt patiënt gedurende één dag opgenomen op het heelkundig dagziekenhuis.  De patiënt kan in de namiddag het ziekenhuis verlaten.

Postoperatieve zorgen 

De arm dient gedurende een 5-tal dagen in een draagdoek te worden gehouden.  De hand kan gedurende die tijd wel worden bewogen en gebruikt.  Na die 5 dagen kan de draagdoek weggelaten worden en dient zowel de elleboog, de pols als hand volledig worden gemobiliseerd.  Een 10-tal dagen na de ingreep kan de huisarts de hechtingen en haakjes verwijderen.  De preoperatieve symptomen verwijnen meestal langzaam.  Het kan 2 à 3 maanden na de ingreep duren voordat de symptomen volledig verdwenen zijn.  In regel wordt er ongeveer 2 maanden na de ingreep een controle EMG verricht.