Terug naar overzicht Print deze pagina

Hersenabces

Dit is een afgekapselde holte die bacteriëen en dood weefsel materiaal (etter) bevat.  Een abces kan overal in het lichaam voorkomen, dus ook in de hersenen.

Symptomen

De verschijnselen van een hersenabces zijn min of meer dezelfde als een ander ruimte-innemend proces zoals een tumor in de hersenen.  Patiënten kunnen klagen over hoofdpijn, neurologische uitvalsverschijnselen of epilepsie-aanvallen.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld door middel van een NMR-onderzoek.  Dit is het meest gevoelige onderzoek om dergelijke afwijkingen te diagnosticeren.  Echter geen enkel onderzoek kan op voorhand met 100% zekerheid stellen dat het wel degelijk om een hersenabces gaat.  Het onderscheid tussen hersentumor en hersenabces op NMR is zeker niet altijd even eenvoudig.  De meeste patiënten die een hersenabces ontwikkelen, zijn patiënten met bepaalde risicofactoren zoals suikerziekte, slechte algemene hygiëne, slechte mondhygiëne, langdurig gebruik van cortisone, nierdialyse patiënten, HIV-patiënten, e.d.

Behandeling

Een hersenabces is een aandoening die in principe redelijk goed te behandelen is.  In eerste instantie moet de diagnose met zekerheid worden gesteld en indien het om een hersenabces gaat, moet het type van bacterie worden geïndentificeerd.  Wanneer een patiënt zich presenteert met een klein hersenabces zal in eerste instantie een biopsie van dit abces worden verricht om de diagnose met zekerheid te kunnen stellen, alsook het type van bacterie te kunnen identificeren.  Vervolgens zal gestart worden met een hoge dosis antibiotica via een infuus.  Meestal duurt dergelijke antibiotica-behandeling enkele weken tot maanden.  Wanneer een hersenabces zeer groot is, zal een operatief ingrijpen noodzakelijk zijn om het abces te verwijderen en zo het massa-effect van het abces op te heffen.  Ook daarna kan men via laboratorium onderzoek van het verwijderde  weefsel de diagnose met zekerheid stellen, alsook de oorzakelijke bacterie identificeren.  Ook hierna volgt een wekenlange antibioticatherapie via een infuus en meestal na ontslag ook nog een antibioticatherapie via tabletten.