Terug naar overzicht Print deze pagina

Cerebraal aneurysma

Aneurysma bloeding of de zogenaamde subarachnoïdale bloeding ontstaat ten gevolge van een scheur van een aneurysma op één van de slagaders in de hersenen.  Een aneurysma is een blaasje dat ontstaat op één van de slagaders.  Het aneurysma op zich heeft een zeer dunne wand.  Wanneer deze zwakke of dunne wand scheurt ontstaat er een belangrijke bloeding die soms tot zeer ernstige gevolgen kan leiden. 

Symptomen

Symptomen van dergelijke bloedingen zijn zeer plots ontstane, ernstige hoofdpijnklachten (van de ene seconde op de andere - "ik heb iets voelen knappen in mijn hoofd" - " de meest ernstige hoofdpijn die ik ooit heb gehad").  Dergelijke bloedingen kunnen ook op zeer korte termijn leiden tot een diep comateuze toestand en  zelfs tot het overlijden van de patiënt.  Er is een sterke variatie van de symptomatologie. De diagnose wordt gesteld door middel van een CT-scan, die enerzijds het type bloeding kan aantonen en anderzijds ook de plaats van het aneurysma kan bepalen.

Behandeling

Afhankelijk van de neurologische toestand wordt de behandeling gestuurd.  Meestal wordt in eerste instantie een ventrikeldrainage geplaatst, dit is een buisje dat geplaatst wordt in de hersenkamer om enerzijds de druk in het hoofd te meten, anderzijds om het hersenvocht te evacueren om zodoende de druk in het hoofd onder controle te krijgen.  Meestal worden de patiënten ook in een kunstmatig coma gebracht, beademd en vervolgens opgenomen op de dienst Intensieve Zorgen.  Dit alles om de druk in het hoofd onder controle te kunnen houden.  In tweede instantie wordt beslist welk type behandeling er voor het aneurysma wordt verricht.  In de meeste gevallen kan dit via een endovasculaire coiling.  Via een katheterisatie in de lies wordt, via de slagaders, een katheter ingebracht ter hoogte van het aneurysma dat dan aan de binnenkant opgevuld wordt door coils (een soort veertjes).  Hierdoor wordt de zwakke plek van het bloedvat gedicht en is het risico voor een nieuwe bloeding uitgeschakeld.  Bij een aantal gevallen is dergelijke coiling niet mogelijk en zal er geopteerd worden om een operatief ingrijpen te verrichten waarbij via een trepanatie een clip (een soort klemmetje) over de uitstulping of het aneurysma wordt geplaatst. Aldus wordt ook op deze manier de kans op een nieuwe bloeding uitgesloten.

De behandelende neurochirurg, neuroloog, intensivist en neuroradioloog bespreken samen welk type behandeling voor een bepaalde patiënt het meest aangewezen is.   Het tijdstip van de coiling of de operatie hangt af van een aantal factoren; de neurologische toestand van patiënt, de druk in het hoofd, e.d.

Prognose

De uiteindelijke prognose van patiënten met een subarachnoïdale aneurysma bloeding is sterk wisselend.  Sommige patiënten herstellen hier goed van, bij andere patiënten zal dergelijke bloeding leiden tot ernstige, blijvende neurologische uitval of tot het overlijden van de patiënt.  Vaak treedt na het ontstaan van een aneurysma bloeding hersenoedeem op, dit leidt tot een verhoogde druk in het hoofd en wanneer dit een oncontroleerbare vorm aanneemt, zal de druk in het hoofd zodanig groot zijn, dat het hart onvoldoende zuurstof nog naar de hersenen gepompt krijgt.  Hierdoor zullen de hersencellen afsterven en uiteindelijk leiden tot de hersendood van de patiënt.  Daarenboven gaan subarachnoïdale bloedingen vaak gepaard met zogenaamde vaatspasmen of vaatkramp, dit wil zeggen dat de slagaders in een soort kramp gaan waardoor er een zuurstofgebrek in bepaalde delen van de hersenen ontstaat.  De hersenen op hun beurt sterven hierdoor af.

Patiënten met dergelijke bloeding worden opgenomen op de dienst Intensieve Zorgen.  Er kan via de verpleging ten allen tijde een afspraak met de behandelende neurochirurg  worden gemaakt  omtrent de toestand van de patiënt.