Terug naar overzicht Print deze pagina

Caverneus angioom

Dit is een kluwen van abnormale bloedvaatjes, soms met verkalkingen en bindweefsel erin waaruit via de abnormale dunne vaatwand lekkage van bloed kan optreden.  Daardoor kunnen ze ook geleidelijk aan groter worden.

Symptomen

Wanneer deze cavernomen bloeden, gaat dit gepaard met plots optredende hoofdpijnklachten.  Afhankelijk van de plaats waar dit cavernoom gelokaliseerd is, zal dit zich uiten in bepaalde symptomen.  Als het cavernoom gelokaliseerd is in delen in de hersenen die van minder belang zijn, zal dit vaak alleen met hoofdpijnklachten gepaard gaan.  Maar een bloeding uit dergelijk caverneus angioom kan ook gepaard gaan met verlammingsverschijnselen.  Als dergelijk cavernoom bv. in de hersenstan voorkomt, kan dit zelfs tot coma of overlijden van de patiënt leiden.  Een tweede symptoom waarmee patiënten met carvernomen zich vaak uiten, is een epileptische aanval.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld door middel van NMR hersenen.  Dit geeft een typisch kenmerkend beeld waardoor de diagnose met vrij grote zekerheid kan worden gesteld.

Behandeling

De behandeling hangt af van de verschijnselen die het cavernoom heeft veroorzaakt.  Namelijk of het cavernoom al dan niet tekenen van bloeding vertoont alsook de plaats waar het cavernoom gesitueerd is.  Cavernomen die zeer diep in de hersenen gelegen zijn, zijn vaak ontoegankelijk voor enige vorm van behandeling.  Over het algemeen wordt aangenomen dat wanneer een cavernoom aanleiding heeft gegeven tot een bloeding of epilepsie een operatieve verwijdering is aangewezen.  Operatieve resectie (verwijdering) van een cavernoom is de enige wetenschappelijk bewezen behandeling voor dergelijke afwijking.  Eens het cavernoom verwijderd, kan de patiënt als genezen verklaard worden.