Terug naar overzicht Print deze pagina

AVM (arterioveneuze malformatie)

Een AVM is een misvorming in het bloedvatstelsel.   Normaal gezien voert de slagader zuurstofrijk bloed aan en eindigt in het haarvatennetwerk.  Hier wordt  zuurstof afgegeven en CO2 opgenomen.  Het zuurstofarme bloed wordt van hieruit via de ader terug naar het hart en de longen vervoerd om terug van zuurstof te worden voorzien.  Bij een AV-malformatie is op een bepaalde plaats in de hersenen het haarvatennetwerk niet aanwezig.  De slagader zal dan rechtstreeks verbonden zijn met de ader.  Gezien dat de druk in de slagader veel hoger is dan in de ader zal daardoor een kluwen van bloedvaten ontstaan.  De wand van dit kluwen van bloedvaten is zwakker dan gemiddeld en kan dus aanleiding geven tot een hersenbloeding.

Symptomen

Plots optredende hoofdpijnklachten en eventueel neurologische uitval onder de vorm van halfzijdige verlamming, spraakstoornissen en zichtproblemen.  In ernstige gevallen kan dergelijke bloeding tot coma leiden.  Sommige patiënten presenteren zich met een epilepsie-aanval die het gevolg is van prikkeling van de hersenschors door het AVM.

Diagnose

De diagnose van dergelijke afwijking wordt in eerste intantie door middel van een CT-scan gesteld.  Hierop kan een eventuele bloeding worden gediagnosticeerd.  Verder onderzoek met een NMR van de hersenen, alsook een bloedvatenonderzoek (angiografie of CT-angio) van de hersenbloedvaten volgen daarop.

Behandeling

Chirurgie: sommige patiënten met een AV-malformatie komen in aanmerking voor een operatieve behandeling waarbij via een trepanatie de vaatmisvorming in het geheel wordt verwijderd.  Enkel de AV-malformaties die chirurgisch toegankelijk zijn (die relatief aan de oppervlakte van de hersenen liggen) komen in aanmerking voor een operatieve behandeling.  Diep gelegen AV-malformaties zijn zelden operatief toegankelijk.

Endovasculaire embolisatie.  Het principe van deze behandeling is dat via een katheterisatie in de lies een katheter wordt ingebracht tot in de malformatie.  Vervolgens wordt de malformatie langs de binnenkant dichtgeplakt met een bepaalde soort lijm.  Deze techniek wordt voornamelijk gebruikt voor AV-malformaties die groot zijn en/of diep in de hersenen gelegen zijn.  In veel gevallen zal de embolisatie in verschillende etappes plaatsvinden.  

Stereotactische radiochirurgie. (Voor details verwijzen we naar het hoofdstuk stereotactische radiochirurgie).  Het principe van deze behandeling is dat er een precisie bestraling wordt uitgevoerd  van het afwijkende bloedvatenkluwen.  De bestraling op zich zal het afwijkende bloedvatenkluwen aanzetten tot verlittekening.  Op die manier zal de bloedmisvorming langzamerhand verlittekenen en dus uitgeschakeld worden uit de bloedsomloop.  De behandeling voor dergelijke afwijkingen vindt plaats op dagklinische basis.  De gemiddelde duur vooraleer de bloedvatafwijking volledig uitgeschakeld is van de circulatie bedraagt tussen de 2 en 3 jaar.  Dit is de tijd die nodig is om het proces van inwendige verlittekening van het bloedvatenkluwen te voltooien. 

Combinatie behandeling.  Vaak is het echter zo dat voor de behandeling van een arterioveneuze malformatie een combinatiebehandeling noodzakelijk is.  Dit wil zeggen dat 2 of 3 technieken moeten worden aangewend en dit in verschillende etappes om het AVM volledig te kunnen uitsluiten.

Welke behandeling er wordt gekozen voor de patiënt hangt af van de individuele situatie van patiënt, het type AVM en de lokalisatie.  De keuze van de juiste - beste behandeling is "maatwerk" waarover het team van neurochirurgen, neuro-radiologen en radiotherapeuten zal beslissen.