Terug naar overzicht Print deze pagina

Acusticusneurinoom

Het nervus acusticus neurinoma of het nervus vestibularis Schwannoma is een goedaardige tumor die uitgaat vanuit de 8ste hersenzenuw.  Deze 8ste hersenzenuw bestaat uit 2 delen: enerzijds het nervus acusticus gedeelte, wat instaat voor het gehoor en anderzijds het nervus vestibularis gedeelte wat instaat voor het evenwicht.  Een tumor die uitgaat van deze zenuw ontstaat uit het omhulsel van de zenuw en is bijna altijd een goedaardig gezwel.  Dit betekent dat de groeisnelheid van deze tumoren traag is en dat sommige tumoren zelfs helemaal niet groeien.

Symptomen

De meest voorkomende klacht van patiënten met een nervus acusticus of nervus vestibularis Schwannoma is éénzijdige gehoorsdaling tot -uitval, oorsuizen en evenwichtsproblemen. 
Wanneer de tumor zeer grote afmetingen aanneemt, kan dit leiden tot een uitval van de aangezichtszenuw (dit uit zich door een afhangende mondhoek) of zelfs verlammingsverschijnselen wanneer de tumor op de hersenstam drukt. 

Diagnose

Het is van groot belang dat de diagnose in een zo vroeg mogelijk stadium wordt gesteld omdat de behandeling van kleinere tumoren gepaard gaat met veel minder risico's.  Een NMR-scan van de schedel is het meest gevoelige onderzoek voor de diagnose van dit type tumoren.  Deze NMR-scan geeft een zeer typisch beeld waardoor de diagnose met nagenoeg 100% zekerheid kan worden gesteld.

Behandeling

De behandeling van dergelijke tumoren hangt enerzijds af van de grootte van de tumor en anderzijds van de leeftijd van de patiënt.  Gemiddeld gezien is het zo dat wanneer de tumor onder de 2,5 à 3 cm groot is, geopteerd wordt om een stereotactische radiochirurgie te verrichten (zie hoofdstuk stereotactische radiochirurgie).  Hierbij komt het er op neer dat een éénmalige bestraling van het goedaardige gezwel in veruit de meeste gevallen zal leiden tot een stabilisatie van de groei, dit wil zeggen dat de tumor niet verder groeit.  In enkele gevallen zal de tumor zelfs krimpen.  Maar gezien het hier gaat om een goedaardige tumor is een stilgelegde groei een zeer goed resultaat.

Wanneer de tumor zeer groot is of er een belangrijke verdrukking is van de hersenstam of de afvoerweg van het hersenvocht dient in eerste instantie een operatie te gebeuren waarbij beoogd wordt om zoveel mogelijk tumor weg te nemen met zo weinig mogelijk kans op uitval van de gehoorszenuw en de aangezichtszenuw die ernaast loopt.  Als tijdens de operatie blijkt dat het niet mogelijk is om de gehele tumor weg te nemen dan zal in tweede instantie na de ingreep nog een bijkomende stereotactische radiochirurgie worden gepland voor het kleine resterende deel.  Als voornaamste complicaties van de operatie vermelden we gehoorsdaling, aangezichtszenuw-uitval en tijdelijke evenwichtsproblemen.  Uiteraard wordt de patiënt na een operatie minstens 1 nacht opgenomen op de dienst Intensieve Zorgen. 

Verdere jaarlijkse opvolging is noodzakelijk.