Terug naar overzicht Print deze pagina

Endoscopische derde ventriculostomie

De endoscopische derde ventriculostomie is de absolute voorkeurstechniek bij de behandeling van obstructieve hydrocefalie (zie hydrocefalie).  De bedoeling van een derde ventriculostomie is het maken van een opening in de bodem van de derde hersenkamer.  Deze techniek wordt gebruikt wanneer er een stoornis is in de afvoer van het hersenvocht.  Dergelijke stoornis leidt tot een opstapeling van hersenvocht in de hersenkamers met een toenemende hersendruk tot gevolg.  De toename van de druk in het hoofd kan leiden tot hoofdpijn, misselijkheid en braken en in extreme gevallen zelfs tot coma.  Indien er bij u als patiënt een indicatie bestaat voor het verrichten van een endoscopische derde ventriculostomie zal uw neurochirurg in een uitgebreid gesprek de operatieve techniek, het te verwachten resultaat en alle mogelijke risico's en complicaties in detail bespreken.

Operatieve techniek

Via een kleine insnede van een drietal cm rechts naast de middenlijn en achter de haargrens, zal een klein boorgat in de schedel worden gemaakt.  De endoscoop van 6mm diameter wordt dan via dit boorgat ingebracht in de voorste hoorn van de zijventrikel.  Daarna wordt de endoscoop opgeschoven tot aan de bodem van de derde hersenkamer.  In de bodem van de derde ventrikel wordt dan een klein gaatje gebrand tot er een voldoende grote opening is om een kleine catheter door deze opening in te brengen.  Daarna wordt een ballon aan de tip van de catheter opgeblazen om de opening in de bodem van de derde hersenkamer progressief te vergroten.  Er wordt dan verder gecontroleerd of het hersenvocht via deze opening mooi kan afgevoerd worden.  De hersenkamers worden verder bekeken of er geen andere abnormaliteiten en/of bloedingen zijn en indien in orde bevonden wordt de endoscoop verwijderd.  Het boorgat wordt afgedekt met een klein titaniumplaatje om esthetische redenen en de huid wordt gesloten.  De patiënt wordt na de ingreep onmiddellijk gewekt en één nacht ter observatie opgenomen op de dienst intensieve zorgen.  De ochtend na de ingreep zal een controle CT scan worden uitgevoerd en indien deze geen bijzonderheden toont, kan de patiënt de eerste dag na de ingreep naar de verpleegafdeling neurochirurgie getransfereerd worden.  Een NMR controle volgt de 2de of 3de dag postoperatief.  De patiënt kan na 4 dagen naar huis ontslagen worden.