Terug naar overzicht Print deze pagina

Opname

De meeste operaties geschieden via opname in het ziekenhuis. 

In het Jessaziekenhuis, campus Virga Jesse, worden de neurochirurgische patiënten opgenomen op de verpleegafdeling T99.  In het RZ St.Trudo is dit verpleegafdeling D3.  Voor het St.Franciskusziekenhuis is dit de verpleegafdeling C1.

Bij opname is het belangrijk om steeds het volgende mee te nemen:

- identiteitskaart

- SIS kaart, eventueel ziekenboekje en klevers van de mutualiteit

- brief van de huisarts of uw verwijzend geneesheer

- medicatie die u neemt

- bloedgroepkaart indien u deze bezit

- toiletgerief, nachtkledij

- indien beschikbaar, gegevens van de vooronderzoeken zoals EKG en labo uitslagen, foto's en scanonderzoeken.

Wat met medicatie?

Meestal mag u uw gebruikelijke medicatie blijven innemen.  Het gebruik van bloedverdunnende medicatie zoals Marcoumar, Sintrom of Aspirine dient gewoonlijk gestaakt te worden in geval van operatie.  Indien u bloedverdunnende medicatie neemt , dient u dit steeds op voorhand te melden aan uw behandelend neurochirurg.

Bent u allergisch?

Indien u allergisch bent voor bepaalde stoffen of geneesmiddelen, of deze slecht kunt verdragen, is het van groot belang dit te melden aan uw arts en aan de verpleging van de afdeling waar u komt te liggen.